Code that loves design
Cleaner Air For All
Voor de Europese Commissie maakten we in opdracht van Schwandt een serie interactieve infographics.

Met verschillende technieken en methoden wordt verhalenderwijs de verschillende stoffen van luchtkwaliteitvervuiling, de gerelateerde problemen en de bronnen van vervuiling behandeld. Hieronder zijn twee (sources en origins) van de zes infographics in beknopte vorm opgenomen.

🏅 De Infographicserie bereikte de Short List van de Kantar Information is Beautiful Awards.

👋
Meer weten over innovatieve infographics?
Neem contact op:
Jeroen Breen
+31 (0) 6 4418 5517
Volgende case:
The Cycle of Paper Recycling